Đại hội điểm Đảng bộ xã Tây Phú, huyện Tây Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ bảy - 29/02/2020 10:27
Ngày 28/02, Đảng bộ xã Tây Phú đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng trong huyện được Huyện ủy Tây Sơn chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Phước - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đỗ Văn Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Hồ Hoài Nam - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và 181 đảng viên toàn Đảng bộ xã Tây Phú
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của xã. Nổi bật là kinh tế được tăng trưởng và phát triển, giá trị các ngành sản xuất tăng bình quân hàng năm là 15,8%, cao hơn 1,8% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 14 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: với tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ - thương mại - vận tải chiếm 41,5%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 26,3%; nông - lâm - thủy sản chiếm 32,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 39 triệu đồng/năm, tăng 18,9 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,3%. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 60,5%. Năm 2019, xã Tây Phú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xã đã thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế. Trong đó, có 168 công trình giao thông, 17 công trình thủy lợi, 10 công trình nhà văn hóa, sân thể thao và một số công trình khác với tổng mức đầu tư trên 36,8 tỷ đồng. Nhiều công trình phục vụ dân sinh được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ xã Tây Phú đã chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện có hiệu quả, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 45 đảng viên mới, nâng tổng số lên 193 đảng viên hiện có toàn Đảng bộ. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 15-20%; Đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, riêng hai năm 2018 và 2019 đạt loại xuất sắc.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại trong 5 năm qua và đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ tới.  
Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập trung đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ xã khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ xã đặt ra mục tiêu là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh; giữ vững quốc phòng an ninh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững mạnh; chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao. Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 13%. Về cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 47,4%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 27,3%; nông - lâm - thủy sản đạt 25,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, xã Tây Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.                                    
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Lê Bình Thanh yêu cầu thời gian tới đảng bộ xã Tây Phú cần: Tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá của xã. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, phát triển ngành nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của xã để phục vụ du lịch.tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển mạnh kinh tế trang trại, nhà vườn gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái dọc hai tuyên đường quy hoạch phát triển du lịch của huyện. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề thủ công truyền thống. Ưu tiên các dự án chế biến nông, lâm sản có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Gắn phát triển tinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của địa phương; Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Phấn đấu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu.Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền

 
Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XV ra mắt, nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XV ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội Đảng bộ xã Tây Phú đã thống nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Sơn khoá 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới, đồng chí Tạ Đức Trí được tái cử, bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Phú nhiệm kỳ mới.
Thành công của Đại hội điểm là cơ sở để Ban Thường vụ Huyện uỷ Tây Sơn rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn còn lại trong huyện đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới./.
Nguyệt Ánh 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TÂY SƠN QUA ẢNH
Liên kết Web
LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,306
  • Tháng hiện tại1,306
  • Tổng lượt truy cập41,181
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây