Kinh tế - Xã hội


KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TÂY SƠN
 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022
Năm 2022, huyện Tây Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong điều kiện có những thuận lợi là cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn như: Tình hình thời tiết diễn biến bất lợi xảy ra vào đầu và cuối vụ Đông Xuân, giá cả một số nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng, giá cả nông sản không ổn định, tác động của dịch Covid-19 cùng với tình trạng lạm phát và biến động chính trị tại một số quốc gia trên thế giới… đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân trong huyện.
Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương trong huyện triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, kinh tế của huyện năm 2022 tiếp tục có bước tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền ngày càng được nâng lên, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu NQ HĐND Ước thực hiện năm 2022
(Giá so sánh 2010)
1 Tổng giá trị các ngành sản xuất chính Tr đồng Tăng 13,2% Giá trị sản xuất Giá trị sản phẩm
18.346.093
(Đạt 113,22% so năm 2021)
6.397.628
(Đạt 106,84% so năm 2021)
  Nông, lâm, thủy sản Tr đồng Tăng 3,5% 1.854.158
(Đạt 103,5% so năm 2021)
1.667.140
(Đạt 103,82% so năm 2021)
  Công nghiệp - Xây dựng Tr đồng Tăng 11,2% 4.359.815
(Đạt 111,78% so năm 2021)
2.649.541
(Đạt 107,77% so năm 2021)
  Thương mại, dịch vụ, du lịch Tr đồng Tăng 15,4% 12.132.120
(Đạt 115,4% so năm 2021)
2.080.947
(Đạt 108,17% so năm 2021)
2 Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích Tr đồng 113 115
3 Nông thôn mới      
  Xây dựng huyện nông thôn mới Tiêu chí 7/9 7/9 (theo tiêu chí cũ)
4/9 (theo tiêu chí mới)
Xây dựng xã Bình Tường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Đạt   Hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định, công nhận
Xã Vĩnh An đạt thêm 6 tiêu chí Tiêu chí 15/19 tiêu chí 15/19 (theo tiêu chí cũ)
Tiêu chí   9/19 (theo tiêu chí mới)
4 Xây dựng các tiêu chí của đô thị Tây Sơn Điểm Đạt thêm ít nhất 07 điểm
(69,85 điểm)
Theo tiêu chí cũ: Đạt 9,9 điểm (tổng 72,75 điểm)
Theo tiêu chí mới đạt 61,48 điểm
5 Tổng thu ngân sách nhà nước Tỷ đồng 916 1.053,34
  Thu phát sinh trên địa bàn
(Trong đó: Thu tiền sử dụng đất):
Tỷ đồng 556

(455)
480,48

(355)
6 Tổng chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương Tỷ đồng 490 440,5
7 Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đạt Đạt Đạt
8 Tỷ suất sinh giảm 0,07 0,36
9 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng      
  Về cân nặng % 8,7 8,22
Về thấp còi % 11,98 11,3
10 Hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa % >90 93,41
11 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 1,5 1,31
12 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân % 94,2 94,5
13 Lao động việc làm      
  Đào tạo nghề cho lao động Người 400 452
Giải quyết việc làm cho lao động Người 2.000 2.840
14 Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội % 11,6 9,6
15 Chính quyền cơ sở được phân loại xuất sắc % 40 40
16 Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, kiềm chế tội phạm, tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt; giao quân đạt 100% chỉ tiêu đề ra Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, kiềm chế tội phạm, tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt; giao quân đạt 100% chỉ tiêu đề ra.
Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, kiềm chế tội phạm, giao quân đạt 100% chỉ tiêu đề ra.
Tuy nhiên, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông tăng so với năm 2021.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị sản xuất: CN-TTCN ước đạt 2.895,43 tỷ đồng, tăng 10,77%. Trong đó: Công nghiệp ước đạt 1.674,82 tỷ đồng, tăng 11,63%; TTCN ước đạt 1.220,6 tỷ đồng, tăng 9,6%; xây dựng ước đạt 1.464,385 tỷ đồng, tăng 13,83% (Tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng năm 2022 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.649,54 tỷ đồng, tăng 7,77% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm của ngành công nghiệp ước đạt 1.894,77 tỷ đồng, tăng 8,39% so cùng kỳ).
Tổ chức thăm và động viên một số doanh nghiệp ra quân sản xuất ngay từ đầu năm Nhâm Dần 2022; chỉ đạo các ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức sản xuất trong điều kiện thích ứng với từng cấp độ dịch tại địa bàn; gặp mặt, trao đổi, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh để thỏa thuận Bộ Công Thương về mở rộng Cụm Công nghiệp Gò Cầy và Cụm Công nghiệp Bình Nghi, đến nay đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho mở rộng 2 cụm công nghiệp trên. Hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công nghiệp Tây Xuân. Tăng cường công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, trong năm đã thu hút được 16 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.375,3 tỷ, diện tích đăng ký đầu tư 91,21ha, dự kiến giải quyết gần 2.500 lao động, cụ thể gồm: 01 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Gò Cầy với tổng vốn đầu tư dự kiến 149 tỷ đồng; 15 dự án thứ cấp đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.226,2 tỷ đồng.
Xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn năm 2022; tổ chức 02 lượt đối thoại trực tiếp với các chủ cơ sở tại 2 xã Bình Nghi và Tây Xuân để vận động chấm dứt hoạt động; thành lập 02 tổ công tác liên ngành rà soát, thống kê nguyên liệu tại các lò thủ công và tăng cường các giải pháp ngăn chặn nguồn nguyên liệu cung cấp cho các lò thủ công. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trong Cụm Công nghiệp Tây Xuân và Hóc Bợm để tháo dỡ, chấm dứt hoạt động của các lò thủ công. Qua rà soát, đến nay có 888/958 cơ sở chấm dứt hoạt động, còn 70 cơ sở chưa chấm dứt hoạt động.
2. Sản xuất nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn
2.1. Về trồng trọt
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp với quyết tâm phấn đấu đạt kết quả toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị nông sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi gắn với công tác phòng trừ dịch bệnh; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ và liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao,…Hoàn thành Đề án phát triển nông nghiệp huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.
Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.854,15 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ (giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.667,14 tỷ đồng, tăng 3,82% so cùng kỳ). Tổng diện tích gieo trồng 18.044,68 ha, đạt 102,29 % so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 74.275 tấn; trong đó: Diện tích lúa gieo sạ cả năm 10.176,5 ha, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 278,6 ha so cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 69,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 70.415,3 tấn, tăng 1.503,8 tấn so với cùng kỳ. Một số cây trồng cạn có diện tích và năng suất tăng so với cùng kỳ.
Thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, đất mía, đất sắn kém hiệu quả 438,19 ha, đạt 67,5% kế hoạch, tăng 324,8 ha so năm 2021, tập trung ở một số xã như Tây An, Tây Giang và Bình Tân. Thực hiện 18 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết sản xuất lúa với quy mô diện tích 1.080 ha, có 9.670 hộ tham gia, tăng 10 cánh đồng và 664 ha so với cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 72,5 tạ/ha; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất rau VietGAP với diện tích sản xuất 19,5 ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 1.357 tấn.
2.2. Về chăn nuôi
Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh động vật; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi nên tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục được khống chế, góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển; hoàn thành công tác tiêm phòng vaccine động vật năm 2022.
Triển khai chính sách nuôi gà thả đồi và thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đã hình thành nhiều mô hình, hộ chăn nuôi mang lại hiệu quả như: Mô hình nuôi vỗ béo bò thịt; mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; chăn nuôi heo, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại.... Số lượng đàn gia gia súc, gia cầm đều tăng so với năm 2021.
2.3. Về lâm nghiệp
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức làm việc với UBND thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai để bàn giải pháp phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng vùng giáp ranh và ký kết Quy chế phối hợp giữa hai địa phương. Tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc phá rừng, khai thác rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật. Năm 2022, xảy ra 02 vụ phá rừng, diện tích 0,176 ha; không xảy ra cháy rừng; không xảy ra vi phạm khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng; không có trường hợp mua, bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
Khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ 16.123,34 ha, quản lý bảo vệ rừng cộng đồng 864,5 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 2.964,22 ha, trồng mới 500 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 55,96%. Liên kết sản xuất và cấp chứng chỉ rừng trồng tại các xã: Bình Thuận, Bình Tân và Tây Thuận ước thực hiện 1.000 ha.
2.4. Xây dựng nông thôn mới
Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và của năm 2022. Chỉ đạo UBND xã Bình Thành, Bình Tân tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và UBND xã Tây Phú tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để điều chỉnh kế hoạch và triển khai các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Bình Tường hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; xã Vĩnh An đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí cũ (đạt 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới); huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí cũ (đạt 4/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới).
2.5. Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 10 sản phẩm OCOP của huyện được tham gia đánh giá, xếp hạng 03 sao cấp tỉnh lần thứ I - năm 2022; hướng dẫn các chủ cơ sở có sản phẩm OCOP cấp tỉnh hết thời hạn được công nhận tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 lập hồ sơ để đề nghị công nhận lại sản phẩm OCOP theo đúng quy định.
2.6. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai
Chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt công tác điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất. Nhìn chung, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra, tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi ở cơ sở; kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi do huyện quản lý, nhất là các công trình bị hư hỏng sau mùa mưa lũ năm 2021 để có biện pháp chỉ đạo khắc phục. Rà soát, thống kê 1.082,7 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, kịp thời chi hỗ trợ 2,1 tỷ đồng cho các hộ dân có diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại theo quy định.
2.7. Tình hình phát triển kinh tế tập thể và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Triển khai đánh giá, phân loại chất lượng 26 HTX nông nghiệp, kết quả có 04 HTXNN đạt loại tốt, chiếm 15,38%; 04 HTXNN đạt loại khá, chiếm 15,38%; 08 HTXNN đạt loại trung bình, chiếm 30,77% và 07 HTXNN yếu, chiếm 26,42%; đôn đốc các HTX nông nghiệp tiến hành quyết toán, xác nhận công nợ và tổ chức Đại hội sáp nhập, hợp nhất các HTX trên địa bàn, kết quả đã sát nhập 07 HTX nông nghiệp thành 3 Hợp tác xã nông nghiệp.
Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn kinh phí do tỉnh phân bổ trong năm 2022; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.
3. Thương mại - dịch vụ - du lịch
Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với việc tăng cường khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 12.132,12 tỷ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ (giá trị sản phẩm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt 2.080,94 tỷ đồng, tăng 8,17% so cùng kỳ). Tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống chợ hiện có, chỉ đạo nâng cấp chợ Phú Phong, Bình Tường và xây dựng mới chợ Vĩnh An, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn phát triển. Nhìn chung, sản phẩm hàng hóa phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện khá đa dạng, phong phú đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân nên không xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng gây khan hiếm hàng hóa, sốt giá. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 191 cơ sở, với tổng số vốn đăng ký là 30.643 triệu đồng.
Trình UBND tỉnh cho chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Tây Sơn; triển khai Kế hoạch phục hồi các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, giữ gìn bảo vệ hình ảnh, môi trường du lịch của địa phương. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai xây dựng các tuyến đường kết nối các di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Chỉ đạo lắp đặt biển chỉ dẫn đường và bảng quảng cáo trên một số tuyến đường vào di tích để quảng bá hình ảnh du lịch của huyện và phục vụ nhu cầu tham quan của du khách được thuận lợi. Năm 2022, đón 225.820 lượt khách (trong đó có 350 lượt khách nước ngoài), doanh thu ước đạt hơn 8,8 tỷ đồng (tăng 135.820 lượt khách, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2021).
4. Quản lý Tài nguyên - Môi trường
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được triển khai tích cực, chặt chẽ và hiệu quả. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 theo đúng tiến độ; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, báo cáo, xây dựng phương án quản lý, sử dụng quỹ đất sản xuất nông nghiệp do UBND cấp xã quản lý; phương án quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, kết quả đã phê duyệt phương án quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của 07 xã, trình UBND tỉnh bổ sung quỹ đất công ích cho 05 xã. Tổ chức 26 đợt bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư các xã, thị trấn, đã bán 248 lô. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất ở các địa phương, qua kiểm tra phát hiện xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 05 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt 44 triệu đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động chăn nuôi; kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, nguy hại trên địa bàn huyện; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp sử dụng vải rẻo làm chất đốt với số tiền 88,5 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3); Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Nước ngầm (nước dưới đất) - Dòng sông và Thực vật" cho các em học sinh trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị và các mỏ cát ngừng hoạt động khai thác theo quy định, qua kiểm tra đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 09 trường hợp, với tổng số tiền là 1.019 triệu đồng. Tổ chức làm việc, vận động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hoàng Yến thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3070/QĐ-XPVPHC ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh với số tiền 476,78 triệu đồng.
5. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai các công trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện và các công trình trọng điểm của huyện. Đã phê duyệt 75 phương án bồi thường, GPMB với tổng số tiền được phê duyệt theo phương án hơn 350 tỷ đồng, diện tích thu hồi hơn 150 ha với hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng.
6. Đầu tư xây dựng cơ bản
Kiểm tra, sửa chữa một số tuyến đường kịp thời phục vụ Nhân dân đi lại trong dịp Tết nguyên đán. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và triển khai công trình thuộc kế hoạch năm 2022, trong đó có 56 công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng (Nút giao thông đường Quốc lộ 19 - Quốc lộ 19B; Lát đá granite đường Trần Hưng Đạo; thảm bê tông nhựa đường Phú Phong đi Hầm Hô; Nhà làm việc BCH Quân sự xã Tây Xuân, Bình Nghi, Tây Phú; Trụ sở HĐND và UBND xã Bình Thành, Tây Vinh; khu dân cư Hóc Lách xã Bình Nghi; Trường Mầm non Tây An; Trường THCS Tây An; Trường THCS Bình Hòa…), tổng giá trị khối lượng hoàn thành 528,871 tỷ đồng. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Bình Tường và nông thôn mới đối với xã Vĩnh An. Tổng hợp nhu cầu đề xuất tỉnh hỗ trợ bê tông xi măng giao thông nông thôn năm 2022; đăng ký kế hoạch dự án LRAMP giai đoạn 2. Lập quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An; hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/500 và chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư các xã, thị trấn theo kế hoạch.
Phối hợp với tỉnh tiếp tục triển khai các dự án: Đập dâng Phú Phong, nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối Tây Nguyên (QL19); tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong; nâng cấp mở rộng tuyến Bảo tàng Quang Trung đi Vĩnh Thạnh; nâng cấp mở rộng tuyến ĐT636. Tiếp tục đầu tư các công trình giáo dục, văn hóa theo quy hoạch chung của đô thị theo hướng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
7. Lĩnh vực tài chính ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước của huyện 1.053,3 tỷ đồng, đạt 190,60% dự toán tỉnh giao, đạt 114,97% chỉ tiêu huyện phấn đấu và tăng 34,04% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, thu phát sinh trên địa bàn 480,48 tỷ đồng, đạt 249,15% dự toán tỉnh giao, đạt 86,36% chỉ tiêu huyện phấn đấu và tăng 27,17% so với thực hiện năm 2021. Nhìn chung, trong năm 2022 hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt so với dự toán tỉnh giao, cụ thể: Tiền sử dụng đất (đạt 355%), thuế tài nguyên (đạt 222,09%), thuế thu nhập doanh nghiệp (đạt 163,77%), lệ phí trước bạ (đạt 163,33%), thu phí lệ phí (đạt 154,70%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 143,52%), tiền cho thuê đất (đạt 136,99%). Tuy nhiên, tiền sử dụng đất chưa đạt so với Nghị quyết HĐND huyện giao.
Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện 1.053,1 tỷ đồng, đạt 114,97% dự toán huyện giao và tăng 35,75% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển 440,5 tỷ đồng, đạt 89,92% dự toán huyện giao và tăng 85,41% so với thực hiện năm 2021. Chi thường xuyên 452,64 tỷ đồng, đạt 110,90% dự toán huyện giao và tăng 12,18% so với thực hiện năm 2021.
8. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về "Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm đạt các tiêu chí thành lập thị xã". Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đô thị. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn đến năm 2035 (giai đoạn 2022 - 2025) và kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện năm 2022. Hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với các khu vực dự kiến phát triển thành phường. Triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tây Sơn đến năm 2035 và Quy chế quản lý kiến trúc của đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt; phê duyệt 22 đồ án quy hoạch chi tiết các khu dân cư mới, khu tái định cư và khu đô thị mới với diện tích 177,54ha. Phê duyệt 07 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 và cho chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung cho 05 xã.
Tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chung và Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn đến năm 2035. Tiếp tục đầu tư hạ tầng khu dân cư Soi Khánh - Soi Cát; khu dân cư thôn 2, xã Bình Nghi; khu dân cư Bình Tường; khu dân cư Bình Thành; khu dân cư chợ mới xã Bình Hòa,... Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt phương án đấu giá khu dân cư Đồng Cây Keo; triển khai lập dự án đầu tư một số khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn. Hoàn thành công tác chỉnh trang vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương, nút giao thông Quốc lộ 19 - Quốc lộ 19B; lập dự án đầu tư chỉnh trang vỉa hè các tuyến: Nguyễn Sinh Sắc, Quang Trung, Đống Đa, Nguyễn Huệ. Lập dự án triển khai thảm nhựa các tuyến: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Sinh Sắc, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thị Hồng Bông; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Thiếp; nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL19 đi xã Vĩnh An; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bảo tàng Quang Trung đi tháp Dương Long; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tây Sơn đi Phù Cát. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường chỉnh trang, xây dựng các vỉa hè dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường huyện; phối hợp với tỉnh tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Qua đánh giá và sơ bộ đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về phân loại đô thị được ban hành theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay toàn huyện đạt khoảng 72,75 điểm (theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 đạt 61,48 điểm).

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Công tác văn hoá thông tin, thể thao, truyền thanh
Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được tăng cường. Tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương, các nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tuyên truyền về cuộc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng làng, Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và đời sống tinh thần của Nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và các ngày lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức, an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức cuộc thi chương trình phát thanh cơ sở huyện Tây Sơn năm 2022. Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh An mở rộng năm 2022; tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVI năm 2022 tại huyện Vĩnh Thạnh; tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Định mở rộng năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VIII năm 2021 - 2022. Phối hợp tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ và vòng loại giải bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022; tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn.
Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, khối phố năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, bình xét công nhận gia đình văn hóa và lập hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2022. Kết quả: toàn huyện có 35.756/36.795 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,18%; có 34.370 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,41% so với tổng số hộ (tăng 0,75% so với năm 2021), 2.425 hộ không đạt, chiếm tỷ lệ 6,59%, có 100% thôn, làng, khối phố đạt danh hiệu văn hóa, 12 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 92,31%, tăng 01 xã so với năm 2021.
2. Công tác giáo dục và đào tạo
Tập trung thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về số lượng, cơ cấu và chất lượng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác dạy và học. Chủ động triển khai kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19; thực hiện dạy đủ, dạy đúng chương trình và kết thúc năm học đúng khung kế hoạch và thời gian quy định. Kết quả năm học 2021 - 2022: Có 100% trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học và 100% học sinh tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT đạt 98,1%, tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 20 giải.
Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc; việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học được chú trọng, toàn huyện có 37/56 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 66,07%. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở 15 xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra, triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập”. Kết quả xếp loại: Tốt 13; Khá: 02.
Chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho học sinh; bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên; tập huấn chuyên môn theo Chương trình GDPT 2018 do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức; tổ chức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 - 2023; tổ chức khai giảng và triển khai kế hoạch dạy học năm học 2022 - 2023 đảm bảo theo kế hoạch. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
3. Công tác y tế, dân số, gia đình, trẻ em
Tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trong quý I năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện bùng phát mạnh có 9.912 trường hợp mắc, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh.
Vào những tháng cuối năm 2022, bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lây lan trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 08/12/2022, phát hiện 34 ổ dịch nhỏ và ghi nhận 1.218 người mắc. Huyện đã chỉ đạo ngành y tế, cùng với các địa phương, các hội đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó tổ chức chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết trên phạm vi toàn huyện từ ngày 19/11/2022 - 19/12/2022.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp tết nguyên đán, lễ hội, Tết Trung thu. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Trong năm 2022, số người tham gia BHXH đạt 6.670 người, chiếm 9,6% lực lượng lao động (vượt 0,14% chỉ tiêu tỉnh giao), đạt  82,76% so với kế hoạch (NQ 11,6%); số người tham gia BHYT có 111.462 người, chiếm 94,5% dân số toàn huyện (NQ 94,2%).
Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030); Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025; phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Hội thi “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em và các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em; thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tây Sơn; triển khai 02 lớp bơi cho 60 em trên địa bàn huyện nhằm giảm tình trạng đuối nước cho trẻ em. Tổ chức Diễn đàn trẻ em và Đêm hội Trăng rằm năm 2022, đã tặng 680 suất quà, tổng giá trị 136 triệu đồng; kịp thời thăm hỏi các gia đình có 04 trẻ em chết do đuối nước. Tiếp nhận 114,3 triệu đồng, 20 xe đạp và 430 quyển vở của các cơ quan, đơn vị tặng cho 236 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Phối hợp tầm soát bệnh tim cho 900 trẻ em, qua đó chỉ định theo dõi 02 em và chỉ định phẫu thuật 03 em; giới thiệu 02 em tham gia chương trình cặp lá yêu thương và được Ngân hàng CSXH tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em đến 18 tuổi.
4. Thực hiện chính sách xã hội
4.1. Về thực hiện công tác lao động việc làm và an sinh xã hội
Chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong huyện quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, nhất là trong các dịp lễ, tết.
Thực hiện chi trả tiền trợ cấp xã hội thường xuyên và truy lĩnh cho 89.874 lượt đối tượng, hỗ trợ chi phí mai táng phí cho thân nhân đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 51,6 tỷ đồng; tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ hỏa táng theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh cho 26 người với số tiền 234 triệu đồng; chi hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế là 3.594 người, số tiền 3,7 tỷ đồng; mua và cấp BHYT cho 6.293 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, kinh phí thực hiện là 2,53 tỷ đồng. Kiểm tra đề nghị tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng cho 01 hộ gia đình ở xã Tây Vinh, số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng và đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hỗ trợ 02 hộ gia đình nhà ở xuống cấp với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; thăm, tặng quà cho người khuyết tật nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); chúc thọ cho các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn huyện nhân Ngày Người Cao tuổi Việt Nam (06/6). Phối hợp triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" do USAID tài trợ tại các địa phương trong huyện.
Tổ chức 07 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, có 182 người tham gia học nghề, tổng kinh phí 446,6 triệu đồng; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tỉnh mở 03 lớp đào tạo nghề cho 270 lao động; giải quyết việc làm mới cho 2.840 lao động, xuất khẩu lao động có 74 người; giải ngân cho 1.109 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 54,63 tỷ đồng. Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện, kết quả hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 5,03% (giảm 1,31% so với năm 2021), hộ cận nghèo giảm còn 8,51% (giảm 1,09 so với năm 2021), hộ có mức sống trung bình 2.807 hộ, chiếm 7,3%.
4.2. Về thực hiện chính sách đối với người có công cách mạng
Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn huyện. Tiến hành chi trả thường xuyên và chi trả 01 lần, truy lĩnh cho 20.306 lượt đối tượng và các chế độ chính sách khác đối với người có công cách mạng với số tiền 37,65 tỷ đồng. Tiếp nhận, giải quyết và chuyển đề nghị Sở Lao động - TB&XH tỉnh xem xét giải quyết 241 hồ sơ người có công cách mạng. Thực hiện chính sách điều dưỡng tập trung 31 đối tượng; điều dưỡng tại nhà cho 222 thương, bệnh binh tham gia kháng chiến, số tiền hơn 324,5 triệu đồng. Tiếp nhận 05 bộ hài cốt liệt sĩ và quy tập 08 bộ hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn huyện, Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Thăm, tặng quà cho người có công cách mạng và gia đình chính sách vào các ngày lễ, Tết.
IV. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Về xây dựng chính quyền
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp lại hệ thống chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Xây dựng lộ trình biên chế hành chính cấp huyện, biên chế viên chức sự nghiệp, biên chế công chức cấp xã giai đoạn 2022 - 2026; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác  cán bộ, công chức năm 2022; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022; tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, trưởng làng, trưởng khối phố và thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn huyện; mở 03 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, có 349 đại biểu tham gia, tuyển dụng 15 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị Tây Sơn.
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nhiều chuyển biến tích cực; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán trực tuyến tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Tiến hành 08 cuộc thanh tra hành chính tại 08 đơn vị theo kế hoạch năm 2022 (05 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng), đã hoàn thành 100% theo kế hoạch. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước với số tiền 228,23 triệu đồng. Đến nay, đã thu hồi nộp ngân sách huyện đạt 100%; đồng thời, đã kịp thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách và những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành và thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên để tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đảm bảo theo quy định. Trong năm đã tiếp được 80 lượt/108 công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh. Tiếp nhận và giải quyết 225 đơn/225 vụ việc (09 đơn tố cáo; 09 đơn khiếu nại; 207 đơn phản ánh, kiến nghị); phần lớn, nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị trong lĩnh vực hành chính chiếm 99%, các lĩnh vực khác chiếm 01%, trong đó lĩnh vực đất đai có tỷ lệ cao, chiếm 98%; chế độ chính sách chiếm 01%; lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ 01%. Kết quả đã giải quyết xong 09 đơn/09 vụ khiếu nại, 09 đơn tố cáo/09 vụ việc (đạt tỷ lệ 100%); giải quyết 78 đơn/81 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 96,3%, còn 03 đơn mới phát sinh đang tiến hành xác minh, giải quyết theo quy định; không thuộc thẩm quyền giải quyết 126 đơn, đã xử lý, chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định, đến nay đã giải quyết và thông báo kết quả 120/126 đơn, đạt tỷ lệ 95%.
2. Về quốc phòng - an ninh
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là thời điểm các ngày lễ, Tết. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; giao quân năm 2022 đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 05 xã và tổ chức ra quân huấn luyện các lực lượng theo kế hoạch.
Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Trong năm đã xảy ra 47 vụ phạm pháp hình sự, tăng 02 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về kinh tế xảy ra 15 vụ, giảm 04 vụ so cùng kỳ, tội phạm về ma túy xảy ra 06 vụ, tăng 03 vụ so với cùng kỳ; tai nạn giao thông xảy ra 06 vụ, làm chết 06 người, bị thương 03 người; tăng 04 vụ, tăng 05 người chết so cùng kỳ. Đã điều tra làm rõ 45/47 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,1%. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.


B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023
Năm 2023, dự báo huyện Tây Sơn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến khó lường, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, dự báo khả năng thu ngân sách gặp khó khăn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành và các địa phương trong huyện xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2023, cụ thể như sau:
I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2023

 
TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
KH năm 2023
(theo giá so sánh 2010) 
1 Tổng giá trị các ngành sản xuất chính Triệu đồng Giá trị sản phẩm Giá trị sản xuất
Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ %
6.886.145 107,64 20.789.767 113,32
       - Nông, lâm, thủy sản Tr. đồng 1.725.490 103,50 1.919.054 103,5
       - Công nghiệp - xây dựng Tr. đồng 2.890.342 109,09 4.870.247 111,71
            Trong đó: + Công nghiệp Tr. đồng 2.084.248 110,0 3.205.242 110,7
                             + Xây dựng Tr. đồng 806.094 106,8 1.665.005 113,7
       - Thương mại - dịch vụ Tr. đồng 2.270.313 109,10 14.000.466 115,4
2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 4.119
3 Kim ngạch xuất khẩu Tr. USD 53
4 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 927,818
  Thu phát sinh trên địa bàn Tỷ đồng 538,567
Trong đó: Thu tiền sử dụng đất Tỷ đồng 420
5 Tổng chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương Tỷ đồng 460,159
6 Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi Đạt Đạt
7 Tỷ suất sinh giảm 0,05
8 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng    
  Suy dinh dưỡng về cân nặng % 7,86
Suy dinh dưỡng thể thấp còi % 10,63
9 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 95
10 Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH % 10,6
11 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ % 100
12 Tỷ lệ xã đạt chuẩn QG về y tế % 100
13 Số giường bệnh trên 1 vạn dân Giường 18,64
14 Hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa % > 90
15 Lao động việc làm    
  Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn Người 400
Tạo việc làm mới Người 2.000
16 Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới % 1,5
17 Tỷ lệ che phủ rừng % 56,34
18 Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh % 100
  Trong đó: Tỷ lệ sử dụng nước sạch % 33,00
19 Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch % 99,15
20 Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom % 80
21 Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích Tr đồng 120
22 Xây dựng nông thôn mới    
  Huyện nông thôn mới Tiêu chí 9/9
Xã nông thôn mới (Xã Vĩnh An) 01
23 Xây dựng tiêu chí đô thị loại IV đạt thêm Điểm 9
24 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình % 25


II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Lĩnh vực nông nghiệp
Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển toàn diện bền vững ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Xây dựng vùng trồng hoa tại xã Bình Thành; mô hình sản xuất lúa gạo đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ; mô hình sản xuất lạc gắn với gắn với chuỗi liên kết sản xuất, đạt chứng nhận VietGap, chứng nhận OCOP, sản phẩm hữu cơ; xây dựng vùng trồng rau an toàn tập trung tại các xã Bình Tường, Bình Thành, thị trấn Phú Phong và các vùng trồng cây ăn trái.
Thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ, chính sách khuyến khích chăn nuôi gà thả đồi trên địa bàn huyện.
Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Đẩy mạnh hoạt động trồng rừng gỗ lớn, hình thành các chuỗi liên kết trồng rừng gỗ lớn giữa doanh nghiệp với các hộ trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện; chỉ đạo nạo vét kênh mương, duy tu, bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất.
1.2. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng
Hoàn tất quy hoạch 1/500 mở rộng các cụm công nghiệp: Gò Cầy xã Bình Thành, CCN Bình Nghi; điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp CCN Phú An giai đoạn 1. Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp: Bình Tân, Bình Nghi, Gò Cầy; chỉ đạo rà soát lập dự án đầu tư một số hạng mục hạ tầng ở cụm công nghiệp. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển đổi công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để thích ứng với tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Tăng cường công tác thu hút đầu tư vào CCN; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, công tác GPMB để sớm triển khai đầu tư các dự án tại cụm công nghiệp. Rà soát, đề xuất UBND huyện thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện theo đúng cam kết. Hoàn thành công tác chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công năm 2023.
1.3. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện giai đoạn 2020 - 2025 theo kế hoạch năm 2023; khai thác tốt tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử gắn với phát huy có hiệu quả các di tích phong trào Tây Sơn và quần thể tháp chăm; xây dựng hoàn thiện và công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng rau Thuận Nghĩa; phát triển các dịch vụ phục vụ khách tham quan, du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực mua sắm. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ mở rộng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn; đăng ký danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc các dự án thương mại dịch vụ. Hỗ trợ tạo điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, bưu chính viễn thông, tư vấn pháp luật, khoa học - công nghệ…
1.4. Lĩnh vực tài chính - ngân sách
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, rà soát nắm chắc nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng các nguồn thu một cách bền vững, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.
1.5. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường
Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; triển khai thống kế đất đai năm 2023; chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đảm bảo tiến độ. Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động chăn nuôi. Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.
1.6. Quy hoạch, xây dựng
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm đạt các tiêu chí thành lập thị xã. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đô thị năm 2023, phấn đấu đạt thêm 09 điểm theo chỉ tiêu của đô thị loại IV. Chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình, dự án phát triển đô thị trên địa bàn, chỉ đạo tăng cường chỉnh trang đô thị, khu vực trung tâm xã nhằm từng bước xây dựng đô thị văn minh, đáp ứng các tiêu chí đô thị. Triển khai thực hiện công tác cấp số nhà trên địa bàn thị trấn Phú Phong. Đăng ký kế hoạch và triển khai xây dựng các công trình thuộc chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2023. Triển khai thực hiện bảo dưỡng, nâng cấp đường huyện, đường xã năm 2023.
1.7. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
Chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; tập trung chỉ đạo xây dựng xã Vĩnh An đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng huyện Tây Sơn đạt huyện nông thôn mới trong năm 2023
Hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đã hết thời hạn, đăng ký để được công nhận lại theo quy định; đăng ký sản phẩm đề nghị công nhận năm 2023. Phấn đấu có ít nhất 05 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Về hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thanh, truyền hình
Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và cung cấp thông tin đến với người dân; phổ biến kịp thời, chính xác các chính sách, quy định mới của Đảng và Nhà nước cùng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão - 2023 và lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
2.2. Về y tế: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn huyện.
2.3. Về giáo dục: Chỉ đạo triển khai dạy và học theo kế hoạch; tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Rà soát, củng cố cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7, chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022 - 2023. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; huy động nguồn lực, ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo.
2.4. Về thực hiện chính sách xã hội: Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện năm 2023; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi để góp phần hỗ trợ người dân đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
3. Lĩnh vực nội chính
Đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ: rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.
Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp kéo dài, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
4. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng vào các ngày lễ, tết và các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập phòng thủ huyện và các xã an toàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết Web
LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,480
  • Tháng hiện tại17,499
  • Tổng lượt truy cập4,134,712
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây