Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thứ sáu - 15/07/2022 09:23
Ngày 14/7/2022, UBND huyện ban hành Văn bản số 971/UBND-NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.
Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện tăng cường công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện;
Để tiếp tục triển khai thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tới cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Thường xuyên thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường công tác phối hợp trong xử lý công việc, nhất là công việc liên quan đến trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế phối hợp với các đoàn thể trong công tác phối hợp.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ  hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Trong quá trình tham mưu, phải phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; trường hợp nội dung tham mưu thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật có liên quan nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của cơ quan, đơn vị mình để lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định.
- UBND các xã, thị trấn: Bố trí địa điểm làm việc thuận tiện và tạo điều kiện trang bị cơ sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoạt động đảm bảo hiệu quả; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; phân công công chức thường xuyên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.
2. Phòng Nội vụ huyện
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm; định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện.
- Căn cứ các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Sở Nội vụ, tham mưu UBND huyện thực hiện đúng quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện. Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao để kiểm tra, giám sát và đôn đốc kịp thời, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.
- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy trình và thời gian quy định, khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính trước hạn cho tổ chức và công dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, công việc; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực,.... Nếu có hồ sơ trễ hẹn thì phải có văn bản xin lỗi.
- Tăng cường công tác thẩm định văn bản, chủ động ban hành văn bản đôn đốc, đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.
4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân và các quy định khác của cơ quan, đơn vị.
- Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
- Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Không gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân.
- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, luôn đeo thẻ công chức, viên chức đúng theo quy định.
Quang Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay3,867
  • Tháng hiện tại13,625
  • Tổng lượt truy cập4,130,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây