Viện KSND huyện Tây Sơn thực hiện khâu đột phá của ngành: Chuyển đổi số toàn diện

Thứ tư - 15/11/2023 14:46
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/05/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, năm 2023 Viện KSND tối cao tiếp tục xác định là “Năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”, Viện KSND huyện Tây Sơn quyết liệt thực hiện khâu công tác đột phá của Ngành “Chuyển đối số toàn diện ở tất cả các lĩnh vực”.
Báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy ứng dụng MindMaple Lite, Xmind, trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa dân sự, hình sự
Báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy ứng dụng MindMaple Lite, Xmind, trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa dân sự, hình sự

Năm 2023, Viện KSND huyện Tây Sơn xác định khâu công tác đột phá của đơn vị là: Chuyển đổi số toàn diện, trọng tâm là thực hiện sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự, dân sự. Xác định nội dung cốt lõi là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động nghiệp vụ, tổ chức thực hiện chuyển đổi số toàn diện ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có, chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.
* Ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:
Trong những năm qua, đơn vị sử dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Thư điện tử công vụ, đồng thời đơn vị xây dựng các bảng biểu theo dõi hoạt động của đơn vị, Kiểm sát viên, giúp Lãnh đạo quản lý “sát người, sát việc”, nhanh, hiệu quả, đánh giá đúng năng lực của cán bộ để “chọn người theo yêu cầu công việc”. Cụ thể:
- Bước đầu thực hiện “Phòng họp không giấy”
Hướng đến việc giảm sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đơn vị bước đầu thực hiện “Phòng họp không giấy” để hỗ trợ tổ chức các cuộc họp trên môi trường mạng internet qua sử dụng Thư điện tử công vụ, nhóm zalo chỉ đạo công việc thường xuyên,… người tham gia cuộc họp chỉ cần sử dụng các thiết bị như máy tính xách tay, điện thoại thông minh,… để tra cứu, khai thác tài liệu đối với tất cả các cuộc họp giao ban tuần, tháng, nhất là họp báo cáo án dân sự, hình sự phức tạp, báo cáo án khi họp liên ngành Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn.
- Quản lý Công văn đi, lịch công tác, lưu trữ của đơn vị trong ứng dụng Microsoft Excel:
Đơn vị ứng dụng chương trình Microsoft Excel để xây dựng Sổ công văn điện tử, quản lý, theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết công văn đến, Lịch công tác, Lịch trực điện tử, Sổ theo dõi hồ sơ lưu kho điện tử, giúp việc tra cứu được nhanh chóng, phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ như kiến nghị các cơ quan tố tụng trên địa bàn huyện Tây Sơn.
- Công tác tham mưu, tổng hợp, khen thưởng
Đơn vị đã đưa vào áp dụng sáng kiến: “Quản lý kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong ứng dụng Microsoft Excel”, sáng kiến này được công nhận vào năm 2022 nhằm theo dõi tổng hợp kết quả đầy đủ, chính xác nhất, rút ngắn được nhiều thời gian khi tình hình thiếu biên chế như hiện nay.
* Ứng dụng trong hoạt động nghiệp vụ:
Lãnh đạo đơn vị theo dõi các hoạt động kiểm sát của từng cán bộ, Kiểm sát viên thông qua hệ thống bảng biểu bằng phần mềm Microsoft Excel. Cụ thể, đơn vị đã triển khai thực hiện hai hệ thống bảng biểu trong mảng hình sự và dân sự; trong mỗi bảng biểu thể hiện các vụ án, vụ việc được phân công, từng hoạt động kiểm sát của kiểm sát viên theo từng giai đoạn. Các kết quả hoạt động này sẽ được tổng hợp theo từng tuần, tháng để phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê và đặc biệt là giúp cho lãnh đạo nắm bắt được khối lượng, chất lượng công tác của mỗi kiểm sát viên từ đó phân công, khen thưởng hay chấn chỉnh cho phù hợp.
Năm 2023, Viện KSND huyện Tây Sơn thực hiện khâu đột phá: “Thực hiện sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự, dân sự”. Theo đó: cùng với việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự, Kiểm sát viên phải xây dựng sơ đồ hóa nội dung vụ án cuốn chiếu theo tiến độ điều tra, thu thập tài liệu chứng cứđối với tất cả các vụ án hình sự có nhiều đối tượng tham gia, nhiều hành vi, nhiều giai đoạn thực hiện tội phạm; những vụ tranh chấp đất đai, thừa kế mà đối tượng là đất đai, những vụ có nhiều người tham gia tố tụng mà tài liệu, chứng cứ, cung khác, mâu thuẫn nhau để báo cáo án phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên tại Tòa trong việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu trong quá trình xét hỏi, đối đáp, tranh luận, trình bày phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “thông qua hình ảnh”, đưa ra các quan điểm chính xác và có tính thuyết phục cao.Báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, coi việc xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án là phương pháp làm thường xuyên. Trong đó, cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị đã sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án như MindMaple Lite, Xmind,… Từ báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy, đơn vị phát triển lên “Sơ đồ tư duy chứng cứ buộc tội, gỡ tội” tổng hợp toàn bộ chứng cứ, dự kiến tình huống phát sinh tại phiên tòa, phục vụ hiệu quả tranh tụng của Kiểm sát viên. Năm 2023, đơn vị đã số hóa tất cả các vụ tai nạn giao thông, vụ án mà hiện trường có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết án, số hóa 100% các vụ kê biên, cưỡng chế bán đấu giá tài sản, 08 vụ dân sự, 15 vụ án dân sự, hình sự, thi hành án dân sự báo cáo án bằng sơ đồ tư duy (trong đó có 02 vụ án hình sự báo cáo án liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án), 12 phiên tòa có trình chiếu tài liệu được số hóa tại phiên tòa. Ngoài số hóa tài liệu trình chiếu tại phiên tòa, đơn vị còn số hóa tài liệu, xây dựng Sơ đồ tư duy để rút kinh nghiệm các vụ tranh chấp đất đai, thừa kế mà đối tượng là đất đai bị hủy, sửa có trách nhiệm của Kiểm sát viên, năm 2023, đơn vị đã thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy 02 vụ dân sự.

2

Báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy ứng dụng MindMaple Lite, Xmind, trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa dân sự, hình sự

Năm 2023 thực hiện khâu đột phá của Ngành, đơn vị “Chuyển đổi số toàn diện”  bước đầu đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ, khắc phục khó khăn do thiếu biên chế, nâng cao hiệu quả tất cả các khâu công tác kiểm sát, đảm bảo chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, kiểm sát tốt các hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.
Năm 2024, đơn vị tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, theo lộ trình, có thứ tự ưu tiên phù hợp với nguồn kinh phí, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, liên thông các ứng dụng công nghệ thông tin như: số hóa toàn bộ hồ sơ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, là cơ sở tiến tới xây dựng hồ sơ điện tử, thuận tiện trong việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ. Dưa ứng dụng Microsoft Office Excel trong quản lý tin báo, án hình sự tạm đình chỉ để thống kê và trong công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp./.
Mai Thìn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay7,271
  • Tháng hiện tại140,523
  • Tổng lượt truy cập6,251,029
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây