Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ bảy - 27/05/2023 09:52
Ngày 26/5/2023, Hội Nông dân huyện Tây Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; về phía huyện có đồng chí Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và 160 đại biểu đại diện cho gần 17 ngàn hội viên nông dân toàn huyện.
Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo; hỗ trợ nông hộ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổ chức dạy nghề, hội thảo, hội nghị đầu bờ; tín chấp cho nông dân vay vốn, mua vật tư nông nghiệp phương thức chậm trả với lãi suất ưu đãi; ký các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở nông thôn. Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.
Đến nay, Hội Nông dân huyện Tây Sơn có tổng số 16.965 hội viên, Trong đó, hội viên nòng cốt 2.462 hội viên đạt 15%; hội viên là người dân tộc thiểu số 423 hội viên; sinh hoạt ở 5 cơ sở Hội, 74 chi Hội, 320 tổ Hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức vận động kết nạp được 4.158 hội viên mới.

2


Hội cũng đặc biệt quan tâm vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã xây dựng 62 tổ Hội nghề nghiệp có 582 thành viên và 04 chi Hội nghề nghiệp có 77 thành viên hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 5.272 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp. Trong đó: cấp cơ sở 3.792 hộ, cấp huyện 1.360 hộ, cấp tỉnh 119 hộ, cấp trung ương 01 hộ, đã giúp 284 hộ thoát nghèo; đã có 16 sản phẩm nông dân được công nhận sản phẩm OCOP và đã đưa được 09 nông sản phẩm lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân của huyện đạt trên 2,5 tỷ đồng. Tổng số dư nợ của Hội Nông dân toàn huyện hiện nay gần 140.385 triệu đồng với 2.777 hộ vay. Với những thành tích đạt được, Hội Nông dân huyện Tây Sơn và các cấp hội được các cấp, các ngành khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

6


Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm “Đoàn kết -  Đổi mới sáng tạo - Phát triển”, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, trong đó, phấn đấu có 100% trở lên cán bộ, hội viên được tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Hội. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Hằng năm, kết nạp mới từ 80 hội viên trở lên; có 100% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa học - kỹ thuật; từ 60% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cần chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong đời sống của hội viên, nông dân; chú trọng xây dựng mô hình mẫu về phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để hội viên, nông dân học tập, áp dụng; cần có cách làm mới, phương thức mới và phù hợp để mở rộng đoàn kết tập hợp hội viên; chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tạo nguồn lực đồng bộ đầu tư cho công tác Hội và phong trào nông dân; chú trọng xây dựng hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, hội viên, chi hội cơ sở; thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân.

3


Thay mặt Thường trực Huyện ủy, Đồng chí Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân”. Để thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu trên đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội nông dân. Trong đó các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân để mỗi cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân; trong đó, hội viên nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là người thực hiện, vừa là người được thụ hưởng thành quả. Từ đó tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào trong sản xuất để giải phóng sức lao động. Tập trung xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm các OCOP; ứng dụng tin học, thương mại điện tử trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân - nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi gắn với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, khai thác mọi tiềm năng đất đai, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch đồng quê nông thôn mới; thực hiện tốt hoạt động nhận ủy thác cho vay, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ trong nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thực hiện quy chế dân chủ, giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

4


Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 24 đồng chí, đồng chí Trần Văn Lượng tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Huỳnh Thanh Danh tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đại hội bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nguyệt Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,608
  • Tháng hiện tại17,627
  • Tổng lượt truy cập4,134,840
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây