Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên đến năm 2030

Chủ nhật - 21/05/2023 16:43
Ngày 05/5/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên đến năm 2030

Mục đích: Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; nâng cao ý thức tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thanh niên. Thu hút, sự quan tâm, đầu tư nguồn lực và tăng cường các giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030.
Yêu cầu: Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin; phát huy, nhân rộng các hình thức PBGDPL cho thanh niên trên môi trường mạng, mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở… đang được triển khai có hiệu quả, để thanh niên dễ dàng tiếp cận, khai thác, tìm hiểu, học tập pháp luật. Kết nối, chia sẻ thông tin, kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên phải chọn lọc; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
Nội dung thực hiện
1. Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023.
2. Biên soạn, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên để đăng tải kịp thời và làm phong phú dữ liệu thông tin trên mục Phổ biến giáo dục pháp luật của Cổng thông tin điện tử UBND huyện
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
3. Vận động thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên do cấp trên tổ chức
- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn.       
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
4. Duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Cơ quan phối hợp:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Phòng Tư pháp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
5. Phát huy hiệu quả cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, văn bản pháp luật cho thanh niên
- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
6. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua mạng xã hội (thông qua tài khoản Zalo, Facebook…)
- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tư pháp huyện
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho UBND huyện (định kỳ hằng năm hoặc đột xuất).
2. Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chủ động tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị.
- UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên thuộc phạm vi quản lý. Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm là đầu mối tham mưu, giúp Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.
- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, địa phương kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND huyện (qua Phòng Tư pháp huyện).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay268
  • Tháng hiện tại162,237
  • Tổng lượt truy cập3,349,449
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây