Công tác dân vận chính quyền: Lấy người dân là đối tượng phục vụ

Thứ ba - 14/03/2023 14:48
Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

1. Mục đích, yêu cầu
a) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
b). Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp gữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về phối hợp thực hiện công tác dân vận, đảm bảo việc thực hiện công tác dân vận chính quyền thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
c) Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
2. Nội dung nhiệm vụ
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 70-QĐ/HU ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Chính phủ, Quyết định số 3826/QĐ- UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại công tác dân vận của chính quyền xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
b) Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không cần thiết; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ hằng năm. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, trao đổi, giải quyết công việc; xây dựng và sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định.
c) Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
d) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những bức xúc dư luận quan tâm, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
đ) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực.
e) Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể  chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
g) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.
Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả theo Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện theo quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định./.

File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay4,293
  • Tháng hiện tại131,710
  • Tổng lượt truy cập3,003,273
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây