Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 15/02/2023

Thứ sáu - 17/02/2023 16:32
Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để bàn việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan đến công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn
Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 15/02/2023

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, tại phòng họp A UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để bàn việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan đến công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND xã và Công chức Địa chính các xã: Bình Thuận, Tây Vinh, Tây An. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
1. Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện
- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tuần, hàng tháng, trong đó đề ra tiến độ, thời gian hoàn thành cụ thể về việc triển khai thực hiện các khu tái định cư: Xã Bình Thuận, xã Tây Vinh; trường Mầm non Tây Vinh; trụ sở thôn Đồng Quy; di dời 02 điểm di tích (thuộc quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia Gò Dài); di dời hệ thống điện để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện. Đảm bảo đến ngày 30/6/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Trước mắt, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu tái định cư ở xã Bình Thuận, khu tái định cư xã Tây Vinh và đảm bảo chậm nhất đến ngày 01/3/2023 tiến hành triển khai thi công xây dựng khu tái định cư xã Bình Thuận, ngày 15/3/2023 tiến hành triển khai thi công xây dựng khu tái định cư xã Tây Vinh. Tổ chức ngay cho các hộ dân bốc xăm thửa đất tái định cư trên bản đồ để xác lập biên bản làm căn cứ cụ thể sau này khi hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì tiến hành giao đất tái định cư trên thực địa được kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Đối với dự án Trường Mầm non Tây Vinh và Trụ sở thôn Đồng Quy: Sau khi có ý kiến phúc đáp của Ban Quản lý Dự án 85 thì hoàn thành ngay việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đối với việc di dời hệ thống điện: Sớm hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt và phải hoàn thành công tác chỉ định thầu di dời trong tháng 02/2023. Đối với việc di dời 02 điểm di tích: Liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai việc di dời theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để báo cáo cho Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, UBND huyện theo dõi và chỉ đạo kịp thời.
2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các phòng, ban liên quan
- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các khu tái định cư xã Bình Thuận, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khu tái định cư xã Tây Vinh để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2023. 
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương trình phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/02/2023. Hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Tây An đăng ký kịp thời các thửa đất dự kiến bố trí tái định cư (06 hộ) và thửa đất dự kiến xây dựng trụ sở thôn Đồng Quy (mới) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện để có cơ sở triển khai thực hiện theo tiến độ đự án đề ra.
3. UBND các xã: Bình Thuận, Tây An, Tây Vinh
- Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, tập trung vận động người dân phối hợp kê khai, xác minh mồ mả để hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ di dời theo đúng quy định. Trường hợp đến hạn quy định không có hộ dân liên hệ kê khai thì thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình chặt chẽ xử lý theo phương án mộ vắng chủ, hoàn thành việc di dời trước ngày 31/3/2023.
- Thông báo cho các hộ dân không được sản xuất trên các thửa đất trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, nhất là các thửa đất đã được chi trả bồi thường và đã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu các hộ dân cố tình tiếp tục canh tác sau khi đã có thông báo của chính quyền địa phương thì không xem xét bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thi công dự án.
- Giao UBND xã Tây An khẩn trương tiến hành xác định vị trí, hạng đất (Đối với 06 thửa đất nông nghiệp, với diện tích 2.146,6 m2), xác định hạn mức giao đất nông nghiệp của các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng công trình này để cung cấp thông tin cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện làm cơ sở áp giá bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2023. Đồng thời, khẩn trương tiến hành lập hồ sơ, thủ tục đối các thửa đất nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư tại xã Tây An, có giá trị tương ứng với diện tích đất thu hồi của 06 hộ dân để bố trí tái định cư; khẩn trương rà soát để đăng ký kịp thời các thửa đất này và thửa đất dự kiến xây dựng trụ sở thôn Đồng Quy (mới) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao UBND xã Bình Thuận khẩn trương tiến hành làm việc với các hộ: Bùi Văn Lầm, Trương Thị Phúc, Phan Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mai, Tạ Thị Canh, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Năng, Nguyễn Tiến Lập để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và kịp thời đề xuất cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Đồng thời tuyên truyền, vận động, giải thích kịp thời cho Nhân dân hiểu rõ việc bồi thường, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận và chấp hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2023.
- Giao UBND xã Tây Vinh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và các phòng, ban liên quan tiến hành làm việc với hộ ông Phan Văn Tâm, hộ ông Nguyễn Văn An để tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ này hiểu rõ việc bồi thường, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận và chấp hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2023.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay6,759
  • Tháng hiện tại45,836
  • Tổng lượt truy cập5,348,228
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây