Triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngành giáo dục năm học 2023 - 2024

Thứ ba - 19/09/2023 09:20
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Bình Định về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngành Giáo dục tỉnh năm học 2023 - 2024, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023 và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Ngày 18/9/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 1520/UBND-VX về việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngành giáo dục năm học 2023 - 2024.
Ảnh minh họa -nguồn internet
Ảnh minh họa -nguồn internet

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện, Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh về triển khai nhiệm vụ các bậc học tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành và các hội, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023 - 2024, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
- Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học; lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở; lớp 10 và lớp 11 cấp trung học phổ thông; tiếp tục thực hiện nội dung dạy học lớp 5, lớp 9, lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tinh giản, phù hợp và tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có của các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện quản lý báo cáo Sở Nội vụ để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế ngành giáo dục năm học 2023 - 2024 nếu còn thiếu; tham mưu sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương hợp lý, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Đặc biệt, đảm bảo bố trí đủ giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ và môn Tin học để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 3. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng của nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, kiểm tra việc bảo đảm an toàn các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo.
- Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống dịch bệnh và tai nạn thương tích.
- Tăng cường tiếp cận và triển khai các phương pháp giáo dục tiên tiến, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục và đào tạo.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện phân bổ ngân sách cho ngành giáo dục, đảm bảo chi cho hoạt động giảng dạy và học tập đạt tỷ lệ tối thiểu 19% trong tổng chi thường xuyên (chưa kể chi từ nguồn thu học phí) theo quy định tại Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn lực của huyện và kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, nhà vệ sinh, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện, đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình.
3. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện thực hiện hiệu quả Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 về Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn, kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tuyên truyền, phổ biên các nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; đồng thời phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện.
5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành giáo dục huyện trong thực hiện chương trình đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình.
6. Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các hội, đoàn thể có liên quan tích cực tuyên tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, các yếu tố an ninh phi truyền thống và đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục.
7. UBND các xã, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục ở địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; chỉ đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa tình trạng học sinh bỏ học tại địa phương.
8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham gia hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho học sinh, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay5,852
  • Tháng hiện tại44,929
  • Tổng lượt truy cập5,347,321
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây