Kết luận tại cuộc họp tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Chủ nhật - 27/08/2023 18:08
Ngày 25/8/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 1799/TB-UBND về Ý kiến kết luận của đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

Ngày 18/8/2023, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, lãnh đạo Huyện đoàn, Bảo hiểm Xã hội huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo UBND và trạm y tế các xã, thị trấn. Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực  Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện) báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:
Thời gian qua, các ngành, các địa phương trong huyện đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 đạt được một số kết quả tích cực. Theo kết quả rà soát, đánh giá của Đoàn Kiểm tra, đến nay có 11/15 xã, thị trấn đạt trên 80 điểm, còn 04 xã (Tây Thuận, Tây Giang, Bình Nghi, Bình Thành) đạt dưới 80 điểm theo quy định của Bộ Tiêu chí mới. Những kết quả đạt được như trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện của trạm y tế các xã, thị trấn và sự vào cuộc của các ban, ngành, hội đoàn thể. Vì vậy, mặc dù trong thời gian ngắn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đồng chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, công chức các địa phương, lãnh đạo và nhân viên trạm y tế các xã, thị trấn. Để tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 được quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. UBND các xã, thị trấn, các trạm y tế căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, các đề xuất, hướng dẫn của Đoàn Kiểm tra và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí có khả năng thực hiện trong năm 2023 nhưng chưa đạt theo yêu cầu, quyết tâm đến ngày 30/9/2023 các xã, thị trấn phải đạt từ 85 điểm trở lên, đặc biệt phải đạt 05 chỉ tiêu bắt buộc, không để bị “điểm liệt” đối với các chỉ tiêu sau:
- Xã không có Ban Chỉ đạo (BCĐ) CSSK nhân dân hoặc có BCĐ nhưng không hoạt động (Chỉ tiêu 1, Tiêu chí 1).
- Khối nhà chính của Trạm Y tế (TYT) xã dột nát, xuống cấp nghiêm trọng (Chỉ tiêu 14, Tiêu chí 3).
- TYT xã không có nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh (Chỉ tiêu 15, Tiêu chí 3).
- TYT xã thực hiện dưới 50% dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã (Chỉ tiêu 26, Tiêu chí 6).
- TYT xã để xảy ra tai biến nghiêm trọng hoặc tử vong trong điều trị do sai sót về chuyên môn hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm (Chỉ tiêu 30, Tiêu chí 6).
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Rà soát danh sách hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức vận động tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.
3. Bảo hiểm Xã hội huyện cung cấp danh sách người đóng bảo hiểm y tế hết hạn nhưng chưa tiếp tục tham gia mua bảo hiểm y tế cho các tổ chức dịch vụ thu và các địa phương để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,05% trước 30/9/2023.
4. Trung tâm Y tế huyện
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn trạm y tế chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đạt được các chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030.
- Quan tâm bố trí bác sĩ làm việc thường xuyên tại trạm y tế và các chức danh nghề nghiệp cần có tại trạm y tế theo quy định, hoàn thành trước 30/9/2023.
- Thực hiện việc mua sắm đảm bảo trang thiết bị tối thiểu cho các trạm y tế theo kế hoạch và cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các trạm y tế sau khi có phê duyệt danh mục thuốc của Sở Y tế.
- Hướng dẫn về chuyên môn và chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn tham mưu UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng mở rộng; phòng, chống và quản lý bệnh không lây nhiễm; quản lý, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại cộng đồng; thực hiện tầm soát trước sinh và sau sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân; xây dựng vườn thuốc nam và thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe.
- Hướng dẫn các địa phương và trạm y tế lập đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo quy định.
- Hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, vật tư cho các trạm y tế để thực hiện công tác khám, quản lý các bệnh không lây nhiễm khi tổ chức các đợt khám, nhất là đối với các địa phương đông dân cư.
- Đề xuất Sở Y tế phân bổ vắc xin để đảm bảo tỷ lệ trẻ dưới 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo Chương trình tiêm chủng mở rộng. Sau khi nhận được vắc xin phân bổ tổ chức thông báo rộng rãi và vận động các gia đình, phụ huynh đưa trẻ thuộc đối tượng được tiêm chủng đi tiêm theo lịch của địa phương để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
5. Huyện đoàn Tây Sơn: Chỉ đạo các cấp bộ đoàn, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng và trạm y tế các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc cài đặt sổ sức khỏe điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công; hướng dẫn công dân sử dụng các tiện ích nêu trên. Quyết tâm đến 15/9/2023 hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử.
6. Phòng Y tế huyện
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã của các địa phương, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ; hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo quy định.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nghiên cứu đề xuất cụ thể việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhân viên y tế thôn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở các địa bàn dân cư.
7.  UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế. Quyết tâm trong năm 2023 có 15/15 xã thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo các ban, ngành, hội đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh để nhân dân và các đối tượng thụ hưởng nắm bắt, chủ động tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, cần đẩy mạnh việc vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn tại địa phương và vận động người không thuộc đối tượng hỗ trợ tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Tổ chức các lực lượng của địa phương phối hợp với trạm y tế tổ chức tuyên truyền, vận động người dân địa phương thuộc các đối tượng chủ động tham gia khám sàng lọc các bệnh huyết áp, đái tháo đường và một số bệnh lây nhiễm khác ở địa phương. Tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa bàn theo quy định.
- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hướng dẫn công dân có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt sổ sức khỏe điện tử.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,082
  • Tháng hiện tại17,101
  • Tổng lượt truy cập4,134,314
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây