Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em

Thứ hai - 11/09/2023 07:52
Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và vận động toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn huyện được đón Tết Trung thu an toàn và lành mạnh, ngày 06/9/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 1464/UBND-VX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 5917/UBND-VX ngày 18/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc gắn với phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em.
- Tham mưu UBND huyện tổ chức thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn kinh phí của huyện; hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động Tết Trung thu bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm.
- Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để kịp thời hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, địa phương và các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em.
- Tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND huyện kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023 theo quy định.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em gắn với các hoạt động trong năm học mới một cách ý nghĩa, thiết thực, vui tươi, an toàn và lành mạnh; định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích, đuối nước và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em.
3. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện
- Tăng cường phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn, vệ sinh thực phẩm.
- Trung tâm Y tế huyện đảm bảo vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em, quan tâm tới các trường hợp trẻ em đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc tổ chức, kinh doanh các trò chơi trên mạng internet có tính bạo lực, phản giáo dục; việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trong các hoạt động văn hóa và thể thao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn, phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em theo quy định.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng hóa, thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng nhái, quá hạn sử dụng; văn hóa phẩm, đồ chơi độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn thương tích, không phù hợp với trẻ em.
7. Công an huyện
- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đối với các hoạt động vui Tết trung thu; kiểm tra ngăn chặn không để tình trạng chen lấn, gây mất trật tự công cộng, gây tai nạn thương tích cho trẻ em và gây cản trở giao thông trên các tuyến đường trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, trò chơi có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc gây nguy hiểm cho trẻ em và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.
8. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện
Đẩy mạnh công tác truyền thông với nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình dành cho trẻ em; tuyên truyền về ý nghĩa của Tết Trung thu, thông tin các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện; kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội đoàn thể của huyện
Vận động nguồn lực, quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà, tổ chức vui Tết Trung thu cho con em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.
10. UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi bổ ích, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.
- Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em, ưu tiên quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em tại địa phương.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 02/10/2023  để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và UBND huyện theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay2,310
  • Tháng hiện tại17,329
  • Tổng lượt truy cập4,134,542
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây