Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ năm - 04/07/2024 08:17
Sáng ngày 03/07/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trương Tiến Dũng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Văn Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch UBMTTQVNhuyện chủ trì.
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thứ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;  đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội đổng nhân dân huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hội nghị được nghe Dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện. Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Dự thảo Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Sơn, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới,… với hơn 1.000 lượt người tham gia. Huyện, xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên 90 triệu đồng. Phối hợp tiếp nhận, thăm và tặng trên 22.000 suất quà với tổng giá trị gần 8,5 tỷ đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các gia đình chính sách và người có công. Đã tổ chức tiếp xúc cử tri, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, đối thoại Nhân dân,… Mặt trận các xã, thị trấn đã triển khai, thực hiện 72 cuộc giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội ở địa phương. Ngoài ra, đã tham gia phản biện xã hội góp ý 27 dự thảo chương trình, nghị quyết, đề án, dự án, quy chế…Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, đem lại nhiều hiệu quả góp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng chính trị giữ vững,…

2


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thứ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Mặt trận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong thời gian còn lại của năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thứ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; luôn gắn bó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận để các chủ đầu tư phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, giải 9 phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và một số công trình, dự án khác đảm bảo tiến độ. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng và nhóm nòng cốt ở khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là xây dựng huyện đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm hoàn thành các tiêu chí thành lập thị xã Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tổ chức đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân theo kế hoạch; tham gia hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở; vận động Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tăng cường giám sát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lựa chọn chủ đề trọng tâm, thiết thực để đối thoại với Nhân dân, giải quyết những bức xúc, hợp pháp của Nhân dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần ổn định tình hình Nhân dân từ cơ sở. Nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, làm cho ngày hội thật sự là ngày hội của người dân; thông qua việc tổ chức ngày hội để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư.
Tín Trọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay78
  • Tháng hiện tại140,790
  • Tổng lượt truy cập6,251,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây